വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 8

ഞാന്‍ ഒരു പാട്ടിനെ കൂടി നശിപ്പിച്ചു ...

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ,  ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും  മുകള്‍തട്ടിലുമൊക്കെ സജീവമായ ഒന്നാണല്ലോ ഫേസ് ബുക്ക്‌ എന്ന   മുഖ പുസ്തകം.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...