ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 27

ഒരു മലപ്പുറം യുവാവിന്റെ ഓള്‍ഡ്‌ ഡ്രീം

                 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആഗോള ഭൂഗോള  മല അബ്ദുല്ലമാരും പച്ച കുപ്പായം കാക്കമാരും   കറുപ്പ്   സൂപ്പ്  താത്ത  ഇത്തമാരും   തോമാ ശ്ലീഹാ തോമസുമാരും, കൊന്ത മണിമുത്ത്  ചേടത്തിമാരും

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 21

ഞാനാരാ....? കൊമ്പന്‍ മൂസ.
  എന്നെ കുറിച്ച് ഞാനെന്താ പറയേണ്ടത് . നിങ്ങള്‍ തന്നെപറ! ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയണോ? അല്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട- ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആണെന്ന് പറയാം....!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...