ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 17

നിഷാദന്‍


മാധവന്‍ മണ്ണില്‍ പണിത മര്‍ത്യരെല്ലാം  
മധു പോലെ മധുരിതര്‍
മര്‍ത്യനിലെ നന്മയുടെ ഉറവിടം 
അമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞയിലൂടെ 
മര്‍ത്യ മനസ്സില്‍ വിഷം നിറച്ചതോ?            
മുല കണ്ണില്‍  തേച്ച ചെന്ന്യായകം 
ചേറിനംശം പുരണ്ട  മുലകണ്ണുകള്‍ 
ചെന്ന്യായകത്തെ   നിര്‍വീര്യമാക്കി 
ഢ്യതയുടെ  സുഗന്ധ വൃത്തിയില്‍ 
ആറാടിയ മുലകളിലെ ചെന്ന്യായകം 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...