ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 29

ഫേസ് ബുക്കിലെ ചാറ്റല്‍ മഴ ................................!

 ചാറ്റല്‍ മഴ പുറത്തെ പ്രകൃതിയില്‍ ഗമിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ അനുഗമിച്ചു ആഗമിച്ച്  ആണ്
സമകാലിക ബോറനായ ഞാന്‍ 'ഫേസ് ബുക്കിന്‍റെ' വാതായാന വാതിലുകള്‍  എന്‍റെര്‍ കീയില്‍ ചവിട്ടി  തുറന്നത് .
സ്വഭാവികതയുടെ, ഭാവങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ     ബൂലോക ബോറന്‍റെ കിരീടാവകാശ ,  അഹങ്കാരത്തിലാണ് .
 അയ്യോപാവം ചാറ്റി ചീറി ചെന്നത് .
അപ്പോള്‍ അവിടെയതാ.........

ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 25

ക്രിസ്മസിന് അടപ്പ് തെറിച്ച കുപ്പികള്‍ക്ക് സ്തുതി ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

മലയാളത്തിന്റെയ് മലര്‍ വാടിയിലെ മലര്‍ മൊട്ടുകളേ.....
ആഗോള ബൂഗോള ജനത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ തിമര്‍പ്പില്‍ മതി മറന്നു മത്താ പൂത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോള്‍ ...
മതാവിന്റെയ് പ്രിയ പുത്രന്റെയ് ജന്മത്തില്‍ ഈ ഉള്ളവനും സന്തോഷിക്കണമെന്ന , അത്യാഗ്രഹ  ആഗ്രഹത്തോടെയ് പ്രവാസത്തിന്റെയ് കാരാഗ്രഹത്തില്‍ കരഞ്ഞ കണ്ണുമായി കടലിന്റെ അക്കരക്ക് കാത് കൂര്പിച്ചു ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഖല്ബിനേ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ കേട്ട ഞാന്‍ നേരേ എന്റെ തൂലിക എടുത്ത്, നാല് കുടച്ചില്‍ കുടഞ്ഞു കട്ട പിടച്ച മഷി ഇളക്കി എടുത്തു എഴുതുന്ന ഈ

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 13

ഹൃദയതിന്റെയ്ഭാഷക്ക് പവിത്രതയോ...............?

സ്നേഹ പുരുഷ പുന്‍ങ്കവ, സൗന്ദര്യ സുന്ദര തിലോത്തമ മാരെ.......അഖില ലോക കാമുക കാമുകി കളേ................................             പ്രേമമെന്നസംഭവ ബഹുല യെര്‍പാടിന്പല വ്യാകരണഉപന്ന്യാസങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും,

ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 5

തെരുവിന്റെ മക്കളും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ മലയാളിയും

സംസ്കാര സമ്പന്നതയുടെ നടുവില്‍ ,  സംസ്കാര കുന്തം വിഴുങ്ങി  കുന്തലിച്ചു നില്‍കുന്ന സംസ്ക്കാരികളും പരിഷ്ക്കാരികളും ഈ സാമൂഹ്യവിരുധന്റെ  വാക്കുകളേ ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...